Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků

Školení vysokozdvižných vozíků je určeno pro držitele průkazu obsluhy motorových vozíků vydaný ČSMM-L nebo i průkazů vydaných zaměstnavatelem pro manipulaci v určených prostorách.

Provádíme jak školení, tak i proškolení k získání těchto průkazů, které je završeno závěrečnou zkouškou.

Také můžeme zajistit provedení technické kontroly těchto vozidel.

Cena u pravidelného školení VZV je v naší AŠ 350,- Kč/os

Cena za absolvování kurzu k získání průkazu VZV je 3 500,- Kč/os + 500,- Kč za zapůjčení vozíku.

 

Kurzy a školení na VZV v dohledné době nebudou probíhat.

Vozový park
Partneři schroter.cz