Výcvik řidičů

Výuku provádíme formou kurzů nebo formou individuálního studia. Kurzy probíhají v Pondělí a Středu nebo v Úterý a Čtvrtek od 16 do 18 hodin, ve kterých Vás naučíme celý zákon o provozu na pozemních komunikacích potřebný k úspěšnému vykonání závěrečné zkoušky. Nesnažíme se Vás naučit jen testy, ale především pravidla provozu, které budete potřebovat celou svoji řidičskou kariéru.

Výcvik v řízení probíhá dle domluvy mezi Vámi a učitelem, se kterým absolvujete praktickou část výuky dopoledne, odpoledne (soboty - neděle).

Více informací získáte na tel. číslech. resp. emailu či ICQ uvedených v pravém sloupci našich internetových stránek.

Skupiny opravňujicí k řízení

Skupina AM

Mopedy a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Věková hranice 15 let.

Skupina A1

Lehké motocykly o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW. Věková hranice 16 let.

Skupina A2

Motocykly o výkonu do 25 kW nebo poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. Věková hranice 18 let.

Skupina A

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. Věková hranice 24 let.

Skupina B

Do skupiny B spadají následující kategorie. Věková hranice je 18 let.

  • motorová vozidla, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
  • traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
  • jízdní soupravy složené z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Skupina C

Vozidla převyšující celkovou hmotnost nad 3500Kg věková hranice 18let - nutno být držitelem řidičského průkazu skupiny B.

Skupina CE

Vozidla převyšující celkovou hmotnost nad 3500Kg a k tomu připojeno vozidlo nad 750Kg celkové hmotnosti věková hranice 18let. K získání řidičského průkazu skupiny CE je nutno být držitelem řidičského průkazu skupiny B a C.

Vozový park
Partneři schroter.cz